Aperto_60GL_0014a [Webversion]
HAWA-Aperto_60GL_0054c
HAWA-Aperto_60H_0059c
HAWA-Aperto_60H_0059d - Kopia - Kopia
HAWA-Variofold_80H_0052b

Hawa har ett stort antal olika varianter på mobila glasväggar och träväggar, både manuella och automatiserade. Vi skräddarsyr våra vikväggar efter kundens önskemål. En glasvägg liksom en trävägg har flera parkeringsalternativ där det går att ”stapla” samman de olika sektionerna.

Mobila väggar av

glas & trä

© 2020 Hawa/Eku

Hemsida: Medialyftet